Voor wie?

Zorgverleners van het eigen ziekenhuis

Door directe feedback op medische gegevens uit het primaire proces,  kunnen artsen, verpleegkundigen en laboranten de kwaliteit van registratie meten. Daarnaast is onderzoeken van verbanden mogelijk tussen diagnoses, metingen, behandelingen en medicatie. Dit maakt analyse van welk resultaat protocollen opleveren mogelijk.

Onderzoekers in het eigen ziekenhuis

Door het samenstellen van een cohort kunnen medische gegevens uit het primaire proces geselecteerd worden. Bij een EPD met de mogelijkheid van uitbreiding met vragenlijsten, configureerbare velden of een andere vrije vorm van registratie, kan de voor een onderzoek gedefinieerde data gecombineerd worden met de gegevens over de dagelijkse zorg en met gegevens uit ondersteunende systemen.

Management van het ziekenhuis

Medical Intelligence ontsluit de waardevolle informatie van medische gegevens. Naast inzicht in financiële en logistieke indicatoren, kan het management daardoor ook sturen op medisch-inhoudelijke data.

Externe gegevensvragers

Gegevens worden vanuit één, volgens open standaarden, ingericht gegevenspakhuis aangeleverd. Hierdoor kunnen  informatieverzoeken van gegevens-verzamelende instanties gestructureerd en kostenverlagend worden afgehandeld.