Referentiemodellen

Binnen Medical Intelligence wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van de standaarden die uit deze initiatieven voort komen. Zoals de Zorginformatiebouwstenen (ZIB of DCM), die worden opgesteld door Nictiz en alle UMC’s samen.

Deze modellen worden gebruikt om de transformatielaag van onze Medical Intelligence referentiearchitectuur vorm te geven.

Modelleren

Voor een juiste interpretatie van gegevens is het onvoldoende om alleen de meetwaarden en uitslagen te registreren. De context is ook nodig:

  • Hoe is een meting gedaan?
  • Waarom is een onderzoek aangevraagd?
  • Wat waren de referentiewaarden?

De ZIB’s of DCM’s bevatten niet alleen de uitslagen, maar ook een beschrijving van de methode. Daarmee voorzien ze in het behouden van de context. 

 In de komende jaren zullen er steeds meer van deze DCM’s ontstaan. Het wordt daarom belangrijk om deze DCM’s voor langere tijd te kunnen bewaren en traceren, zodat bij historische gegevens duidelijk is volgens welke methodiek ze zijn verzameld. Het aanleggen van een stabiele, duurzame bibliotheek is dus van groot belang, zowel voor ons initiatief als voor (inter)nationale samenwerking.

Het MI-initiatief is bezig een flexibel gegevensmodel vorm te geven dat de volledige breedte van deze DCM’s dekt, zonder dat het gegevensmodel voor elke nieuw ontworpen DCM aangepast hoeft te worden. Hierbij wordt gebruik gemaakt van referentie-informatiemodellen, zoals gebruikt door HL7, openEHR en de Europese EN13606 voor het ontwerpen van elektronische patiëntendossiers.