Implementatie

UMCU en LUMC zijn bezig met de implementatie van de Medical Intelligence architectuur. Daar waar onderdelen gedeeld kunnen worden, is er samenwerking tussen de UMC’s en Furore. Deze samenwerking bevat het uitwisselen van tools, het delen van cursussen, maar ook het samen opzetten van de Medical Intelligence referentiearchitectuur.

Generieke Medical Intelligence referentiearchitectuur

De generieke Medical Intelligence referentiearchitectuur bestaat uit vier lagen:

Staging

Vanuit verschillende bronnen, zoals ZIS (Ezis), Biobank (LMS), Echo, ECG, Lab (Glims) wordt data verzameld naar de staging-laag. De data wordt 1 op 1 overgenomen uit de bron zonder businesslogica mee te nemen noch toe te passen. De staging-laag wordt bij elke nieuwe extractie volledig vervangen.

Voor onderzoek wordt vaak gebruik gemaakt van vragenlijsten. Deze vragenlijsten worden in ChipSoft Ezis in de vragenlijst-module (DDR) gebouwd en ingevuld. Vanwege de complexe aard van de uiterst flexibele vragenlijsten, is in het UMCU een eigen tool ontwikkeld om de vragenlijsten te kunnen extraheren. Deze tool wordt door UMCU en LUMC samen gebruikt.

Integratie

Nadat de extractie heeft plaatsgevonden naar de staging-laag, wordt de data ingelezen in een DataVault-model, de integratielaag. Door het gebruik van de modeleertechniek DataVault, wordt de data historisch verankerd. Dit houdt in dat alle gegevens, inclusief mutaties, worden bijgehouden in de vorm van een soort logboek, waarin duidelijk is wanneer welke gegevens werden ingevoerd. Hierdoor is altijd duidelijk wat op een bepaald punt in de tijd de geldige gegevens in de integratielaag waren, en is een nieuwe uitlevering van ‘oude’ gegevens mogelijk. Voor de implementatie van de DataVault-modellering wordt gebruik gemaakt van de methodologie van Dan Linstedt.

In zowel de staging- als de integratielaag wordt geen business logica opgenomen en is zo veel mogelijk 1 op 1 naar de bron gemodelleerd uitgaande van traceability en GCP (ICH).

Transformatie

Nadat de data historisch is verankerd in DataVault worden er transformaties en bewerkingen toegepast. De gegevens worden hierbij ontdaan van Ezis-specifieke coderingen en notaties, en worden omgevormd tot een structuur die vergelijkbaar is met nationaal en internationaal gangbare standaarden zoals CCD en de modellen die Nictiz onder “eenheid van taal” (www.eenheidvantaal.nl) samenbrengt. Ook wordt evident foutieve invoer gemarkeerd.

Uitgifte

De uitgifte van de data moet mogelijk zijn op verschillende manieren en volgens verschillende formats.

Zo moet de data in te zien zijn als een stermodel of rapportage in een gegevensportaal voor de zorg binnen het UMC maar ook als SPSS of Excel bestand voor een onderzoeker. Daarnaast moet het mogelijk zijn om externe partijen zoals Parelsnoer ProMISe en KPI’s (zoals Zichtbare Zorg, IGZ, DICA) data te leveren.