Onze visie op het beter bruikbaar maken van data van alle facetten van het ziekenhuis

  • De meeste bronsystemen zijn ontwikkeld voor registratie, niet voor data-analyse. Ontsluit de bron voor ordening en integratie: eenmalige registratie, meervoudig gebruik.
  • Alle datasets die worden uitgeleverd bevatten een tijdstempel waardoor verschillende versies traceerbaar en toetsbaar blijven.
  • Standaardiseer data uit verschillende bronnen om uitwisselbaarheid vendor-independent mogelijk te maken.
  • Het uitgeven van data gebeurt op basis van projectspecifieke behoefte, conform wet en regelgeving.
  • Het hele proces van dataontsluiting en -aanlevering is reproduceerbaar, met minder onderhoud op punt-tot-punt koppelingen en rapportages.