Medical Intelligence

Het Medical Intelligence initiatief is een samenwerkingsverband tussen Furore en de UMC’s, gericht op het omzetten van data naar bruikbare informatie voor verbetering en optimalisatie van bedrijfsvoering, patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek.

Door te werken aan een generieke architectuur is het hergebruiken en uitwisselen van onderdelen mogelijk. Doordat data niet meer voor ieder raport, dashboard of uitgifte opnieuw ontsloten hoeven te worden, kan dit sneller en tegen lagere kosten. Daarnaast maakt het data-uitwisseling tussen ziekenhuizen mogelijk en zijn gegevens aan elkaar te koppelen. De deelnemende ziekenhuizen en zorginstellingen stellen hun architectuurprincipes aan elkaar beschikbaar op een besloten platform.

Meer weten over Medical Intelligence en de gezamenlijke data-oplossingen? Neem contact op met Furore via info@furore.com of +31 (0)20 346 71 71